Konkurs na wdrożenie systemu B2B
Konkurs na wdrożenie systemu B2B
Z związku z otrzymaniem dotacji na system B2B ogłaszamy konkurs na najlepszą ofertę. Link do zapytania ofertowego.
Firma realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Tytuł projektu "Wykonanie innowacyjnego systemu B2B łączącego system AiI sp. z o.o. z systemami informatycznymi kontrahentów"

Stan realizacji - w trakcie realizacji.
Hasłem przewodnim tego projektu jest "Inwestujemy w Naszą przyszłość"

Wszelkie informacje o Projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 81 751 21 04, bądź na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.web.gov.pl/